Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

O servicio e a comisión municipal de normalización lingüística. Algunhas medidas normalizadoras


 

A comisión municipal de normalización lingüística


O Servicio Municipal de Normalización Lingüística propón, planifica e elabora, pero a responsabilidade da normalización lingüística de cada concello é algo que compete a tódolos membros dese concello, fundamentalmente ás que teñen cargos de responsabilidade.

Para que todo o persoal sexa consciente de que a normalización do galego non é só unha cuestión técnica ou unha decisión política, pode resultar de grande utilidade a creación dunha comisión de normalización o máis representiva posible (integrada por representantes de tódolos colectivos e niveis do concello) na que se debatan tanto o programa de normalización a aplicar coma os ritmos a seguir.


    Anterior    |    Seguinte