Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

O servicio e a comisión municipal de normalización lingüística. Algunhas medidas normalizadoras


 

Organización


O Servicio de Normalización Lingüística, como unidade de traballo que é, ten que contar con persoal especializado cunha boa formación lingüística e con coñecementos de planificación/dinamización lingüística.

Doutra banda, pola especificidade dos seus cometidos o Servicio de Normalización Lingüística ten que contar coa dotación bibliográfica imprescindible para o exercicio das súas funcións.


    Anterior    |    Seguinte