Biblioteca:
Manual de comunicación comercial


 

A Carta comercial


A carta é o medio máis xeneralizado de comunicación entre os comerciantes. En moitos casos, aínda que a información se realice por outros medios, cumpre a función de deixar constancia do acordado.

Para a análise deste apartado propoñémo-lo seguinte esquema:

1. Estructura da carta comercial

2. Criterios específicos de presentación da carta comercial


    Tipos de estilo