Biblioteca:
Manual de comunicación comercial

Os diferentes tipos de estilo


 

Estilo Español


É semellante ó anterior, coa única variación de que o primeiro parágrafo comeza debaixo da coma que vai a continuación do saúdo. O saúdo comeza con sangría de cinco espacios con repecto á marxe esquerda do papel. En tódolos demáis parágrafos a sangría será de 3, 5, 7 ou 10 espacios, non podendo coincidir coa do primeiro.


    Semibloqueado