Biblioteca:
Manual de comunicación comercial

Os diferentes tipos de estilo


 

Estilo bloque modificado


A distribución é igual que no estilo bloque extremo, a excepción da data, despedida, sinatura e o nome do asinante, que comezan a escribirse dende o medio do papel cara á dereita.

Neste caso, debemos fixar tan só un tabulador para as liñas que van cara á dereita, realizándose o resto igual que no caso anterior.


    Bloque extremo   |   Semibloqueado