Biblioteca:
Manual de comunicación comercial

Extremos a ter en conta antes e no momento de comezar a escribir


 

Elección das palabras axeitadas


Para selecciona-las palabras debemos ter en conta os seguintes principios:

1. Utilizar palabras sinxelas, facilitando sempre a comprensión da mensaxe por parte do receptor. Non é conveniente utilizar sinónimos pouco frecuentes de palabras comúns e familiares. Tratar de impresiona-lo lector co seu uso produce, normalmente, o efecto contrario.

2. Axustarse ós feitos. Non debemos mostrarnos seguros en relación con feitos que só son posibles, nin esaxerar na utilización de adxectivos e superlativos.

3. Ser breve. Debemos busca-lo xeito de nos expresar con claridade evitando as repeticións e alusións a feitos que son evidentes.


    Construcción de frases