Biblioteca:
Manual de comunicación comercial

Os diferentes tipos de estilo


 

Estilo semibloqueado


As palabras que dan comezo a cada parágrafo van sangradas. Esta depende da extensión que teña a carta. As sangrías que se utilizan nos documentos administrativos son: 3, 5, 7 e 10 espacios de barra espaciadora.
Debemos fixar un tabulador no centro da carta para que a data, despedida, sinatura e nome do asinante, poidan comezar a escribirse dende aí cara á dereita do papel. Neste estilo a referencia soe ir tamén á dereita.


    Bloque modificado    |    Español