E ata aquí chegou o noso percorrido histórico. Agardo que disfrutaras da visita e aprenderas cousas novas sobre a miña lingua. Eu despídome. Teño que ver uns novos debuxos do Xabarín Club e xa van sendo horas. Se queres podes ir ó apartado do galego hoxe no que coñecerás cales son os niveis de uso do galego, as actitudes dos falantes, a situación no ámbito legal, no ensino, na administración, nos medios de comunicación e na producción cultural, así como a difusión do galego no mundo.

¡Aburiño!