Vieiros


Galego.org

Benvida/o ao espacio da Rede no que se promociona e se informa sobre a nosa lingua.

Aquí poderás visita-la historia e a situación do galego, comprobar como se din algunhas das nosas palabras noutros idiomas, ou explorar outros puntos de interese sobre o tema.

 

Mapa

O galego no ensino