Liñas de axudas para a promoción do galego:
Da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria-Dirección Xeral de Política Lingüística


 

Á edición de suplementos didácticos e promoción da lingua galega


Obxectivo:
Establece-los procedementos de cooperación cos xornais e revistas galegos para a promoción da nosa lingua a través dos seus suplementos didácticos.

Destinatarios:
Xornais e revistas galegos de empresas editoriais, non institucionais, que empreguen o galego nos seus suplementos didácticos.

Accións subvencionables:
Gastos correspondentes ós suplementos didácticos ou á promoción da lingua galega nos seus diferentes léxicos específicos.

Convocatoria:
Realízase a través do Diario Oficial de Galicia. Soe saír publicada entre o último mes de cada exercicio orzamentario e o primeiro trimestre do seguinte.


    Anterior    |    Seguinte