Liñas de axudas para a promoción do galego:
Da Unión Europea


 

Oficina Europea para as linguas minoritarias. Convocatoria de bolsas de estudio


Obxectivos:
Fomenta-lo coñecemento das diferentes realidades sociolingüísticas

Destinatarios:
Persoas preocupadas polo estado das linguas minorizadas en Europa (persoal docente, educadores, investigadores, xornalistas especializados....).

Actividades subvencionables:
Visitas de 1 semana ás Comunidades Lingüísticas Minorizadas seleccionadas cada curso pola Oficina Europea para realizar un estudio sobre as súas estructuras educativas, culturais e administrativas.

Convocatoria:
O prazo para acollerse a estaa axudas soe remata-lo 30 de maio de cada exercicio. Para máis información dirixirse a:
The European Bureau for lesser used languages
Myriam Alkaim
Saint Jootstraat
Rue St. Josse 49
B-1030
Brussel/Bruxelles
e-mail: Pu600341@innet.be


    Anterior