Bibliografía:


 

Repertorios Bibliográficos


García Gondar, F. (dir.) (1995): Repertorio bibliográfico da lingüística galega. Desde os seus inicios ata 1994 inclusive. Santiago: Publicacións do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro - Xunta de Galicia.

Instituto da Lingua Galega (1996): Guía bibliográfica de lingüística galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.