Directorio de enderezos:


 

Administración Autonómica


1. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Dirección Xeral de Política Lingüística
Edificio Admtvo. San Caetano
Teléf: 54.54.20. Fax: 54.54.22
15704 Santiago

Gabinetes Provinciais de Normalización Lingüística
 • 15008 A Coruña
  Edificio de Servicios Múltiples, 7ª planta
  Salvador de Madariaga s/n
  Teléf: 18.47.20. Fax: 29.06.88

 • 27002 Lugo
  Armando Durán, s/n
  Teléf: 29.41.50. Fax: 24.36.01

 • 32003 Ourense
  Concello, 13
  Teléf: 21.04.20. Fax: 21.08.67

 • 36001 Pontevedra
  Avda. Montero Ríos, s/n
  Teléf: 80.59.56. Fax: 85.49.95

Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro
Estda. Santiago-Noia. K. 3 A Barcia
Teléf: 54 25 36. Fax: 54 25 53
Santiago


Inspectores de Lingua Galega

Ensino básico

Alberto González Armesto
Delegación Provincial da Consellería de Educación e O.U.
Inspección de EXB
Salvador de Madariaga, s/n
Teléf: 29.43.11. Fax: 29.06.88
15008 A Coruña

Pedro Gómez Álvarez
Delegación Provincial da Consellería de Educación e O.U.
Inspección de EXB
R/ Armando Durán, s/n
Teléf: 22.19.00 (Ext. 238). Fax: 24.36.01
27002 Lugo

María Esther Martínez Quintas
Delegación Provincial da Consellería de Educación e O.U.
Inspección de EXB
Rúa Concello, 13
Teléf: 21.04.20 (Ext. 238). Fax: 21.08.67
32003 Ourense

Gonzalo Fernández Fernández
Delegación Provincial da Consellería de Educación e O.U.
Inspección de EXB
R/ Montero Ríos, s/n
Teléf: 85.20.62. Fax: 85.49.95
36001 Pontevedra

Bacharelato

Modesto Hermida García
Delegación Provincial da Consellería de Educación e O.U.
Inspección de Bacharelato
Montero Ríos, s/n
Teléf: 85.76.50 (Ext. 226). Fax: 85.49.95
36001 Pontevedra

Formación Profesional

Xesús Pablo González Moreiras
Delegación Provincial da Consellería de Educación e O.U.
Inspección de Formación Profesional
R/ Armando Durán, s/n
Teléf: 22.19.00 (Ext. 32). Fax: 24.36.01
27002 Lugo


Asesores Técnico-pedagóxicos de galego

Celestino Pérez Recarey
Centro de Formación Continuada do Profesorado
Rúa Someso, 6
Teléf: 29.06.88. Fax: 29.01.57
15008 A Coruña

Mercedes Rodeiro Barros
Centro de Formación Continuada do Profesorado
Apartado de Correos 470
Estrada de Catabois s/n
Teléf: 37.05.41. Fax: 37.05.40
15405 Ferrol

Florentina Peliquín Pérez
Centro de Formación Continuada do Profesorado
Praza da Inmaculada, 5
Teléf: 57.18.33. Fax: 57.50.29
15704 Santiago

Xosé A. Pombo Mosquera
Centro de Formación Continuada do Profesorado
Apartado de Correos, 595
Rúa Frei Plácido A. Rey Lemos s/n
Teléf: 25.10.68. Fax: 25.11.26
27002 Lugo

Josefina Casado Álvarez
Centro de Formación Continuada do Profesorado
Rúa da Universidade s/n
A Cuña
Teléf: 24.15.34 Fax: 24.15.33
32005 Ourense

Francisco Rivas Domínguez
Centro de Formación Continuada do Profesorado
Rúa Montero Ríos, 13-2º
Teléf: 84.68.87. Fax: 86.05.76
36001 Pontevedra

María Laura López Atrio
Centro de Formación Continuada do Profesorado
Camiño do Chouzo, s/n
Teléf: 20.23.70. Fax: 20.23.70
36208 Vigo


2. Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais

Dirección Xeral de Xustiza e Interior
Edificio Admtvo. San Caetano
Teléf: 54.52.89. Fax: 54.52.93
15704 Santiago

Delegacións Provinciais
 • 15071 A Coruña
  Fernando Macías, 18-1º
  Teléf: 26.32.00. Fax: 26.74.40

 • 27002 Lugo
  Ronda Fingoi, s/n.
  Teléf: 22.31.67. Fax: 22.36.31

 • 32004 Ourense
  Camiño Vello-Prado Lonia.
  Teléf: 22.66.31. Fax: 25.20.51

 • 36202 Vigo (Pontevedra)
  Teófilo Llorente, 6-baixo
  Teléf: 22.64.75. Fax: 43.31.323. Consellería da Presidencia e Administración Pública
Edificio Admtvo. San Caetano
Teléf: 54.42.15. Fax: 56.51.06
15704 Santiago

Delegacións Provinciais:
 • 15703 A Coruña
  Praza de Pontevedra, 22-2º
  Teléf: 18.44.71. Fax: 18.44.50

 • 27002 Lugo
  Praza de Santo Domingo, 5
  Teléf: 23.15.06. Fax: 23.19.18

 • 32001 Ourense
  Avda. da Habana, 105
  Teléf: 24.48.10. Fax: 24.48.69

 • 36001 Pontevedra
  Benito Corbal, 46
  Teléf: 80.54.91. Fax: 80.55.10


Escola Galega de Administración Pública
Polígono das Fontiñas Teléf: 57.08.00
Fax: 57.22.45
15703 Santiago


4. Consellos

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º
15705 Santiago
Tel. 58.80.88. Fax 58-86.99