Para nós, as galegas e galegos, ó igual que para o resto dos pobos do mundo, a lingua é o xeito que temos de interpretar e expresármo-la realidade e a cultura.

O idioma é a base das nosas experiencias, dos costumes, das festas, da arte, da música ...en palabras dun dos nosos pensadores, "unha lingua é máis que unha obra de arte; é matriz inesgotable de obras de arte"