Lexislación:
Administración Local


 

Real Decreto 1690/1986 do 11 de xullo, Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais

(B.O.E. do 14/8/1986, nº 194)


Artigo 30

2.- A denominación dos Concellos poderá ser, a tódolos efectos en castelán, en calquera outra lingua española oficial na respectiva Comunidade Autónoma ou en ámbalas dúas.

3.- Os Concellos non poderán usar nomes que non foran autorizados segundo ós trámites regulamentarios.