Lexislación:
Administración de Xustiza


 

Libro de Familia

(B.O.E. do 13/9/1989, nº 219)


Orde do 20 de xullo de 1989 sobre determinados modelos de fe de vida e estado, e certificacións en extracto e literais das actas do Rexistro

Artigo 4º

Nos territorios españois con idioma oficial propio, ademais do castelán, utilizaranse modelos bilingües, segundo as traduccións que figuran como anexo a esta Orde. Os modelos bilingües do Libro de Familia constarán de 32 páxinas o galego, 32 páxinas o catalán e 32 o vasco.