Lexislación:
Administración de Xustiza


 

Orde do 1 de xullo de 1988, pola que se anuncia concurso de traslado para a provisión de prazas vacantes da categoría terceira do corpo de secretarios xudiciais

(B.O.E. do 8/7/1988, nº 163)


Quinta

Para a provisión de prazas en Comunidades Autónomas que teñan lingua propia, o coñecemento oral e escrito daquela, debidamente acreditado por medio de certificación oficial suporá un recoñecemento, a estes efectos, de seis anos de antigüidade ademais dos que tivera o funcionario.