Lexislación:
Educación


 

Validación dos cursos de iniciación e perfeccionamento para alumnos universitarios e licenciados

(D.O.G.: Nº 27. 8/2/89)

Orde do 19 de xaneiro de 1989, pola que se establece o procedemento para a concesión da validación dos cursos de iniciación e perfeccionamento da Lingua Galega para alumnos universitarios e licenciados.

De conformidade co contemplado na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüísitca, esta Consellería

DISPÓN:

Artigo primeiro.


Validaráselle-lo curso de iniciación de Lingua Galega ós alumnos e licenciados que cursasen un ano de Lingua Galega na súa carreira.

Artigo segundo.

Validaráselle-lo curso de perfeccionamento da Lingua Galega ós alumnos e licenciados que cursasen, cando menos, dous anos de Lingua Galega na súa carreira.

Artigo terceiro.

Para obte-la validación dos cursos reseñados nos artigos anteriores, os interesados deberán face-la solicitude dirixida á Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, xuntando a correspondente certificación académica.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 1989.

Aniceto Núñez García
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria