Lexislación:
Xeral Básica


 

Decreto 317/1990, do 31 de maio, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

(D.O.G.: 19/6/90)


Artigo 1

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ó que lle corresponden as competencias de planificación, regulamentación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades; a promoción e o ensino da lingua galega.