Vocabularios:


 

Táboa comparativa de formas do léxico comercial


Forma incorrecta   Forma correcta

AbonoAboamento

AcreedorAcredor

AduanaAlfándega

AlbaránAlbará

AlienarAllear

Al por mayorPor xunto

Al por menorPolo miúdo, ó detalle.

AlquilarAlugar

AlquilerAlugamento

Calificación Cualificación

CeseCesamento

CualidadCalidade

CupoCota

CusteCusto

Danos e prexuízos Danos e perdas

DeudaDébeda

DisminuírDiminuír

EnteroEnteiro

ExtenderEstender

ExtranxeiroEstranxeiro

EvaluarAvaliar

FallidoFalido

FechaData

FinancieiroFinanceiro

FinanciaciónFinanciamento

FranquiciaFranquía

GarantizarGarantir

HeredarHerdar

HerenciaHerdanza

InmovilizaciónInmobilización

I.V.A.I.V.E.

InvertirInvestir

InversiónInvestimento

ImpagoNon pago

MembreteCabeceira

PagoPagamento

PresupostoOrzamento

PagaderoPagadoiro

PrendaPeñor

PlazoPrazo

PrecioPrezo

PagaréVale

PérdidaPerda

PlantillaCadro de persoal

PoseerPosuír

ProveerProver

ProveedorProvedor

QuiebraQuebra

RecaudarRecadar

RecabarReclamar, conseguir, obter, demandar

RecibíRecibido

RecurrirRecorrer

RegramentoRegulamento

RentaRenda

RexirRexer

RevocarRevogar

SubasanarCorrixir, reparar

Subida (de prezos)Suba

SuministrarSubministrar

SuministroSubministración

TasaTaxa

VentaxaVantaxe

VentaVenda

Vía de apremioVía de constrinximento