Lexislación:
Administración Militar


 

Lei 85/1978 do 28 de decembro. Reais ordenanzas das Forzas Armadas

(B.O.E. do 12/1/79)


Artigo 187

Nos actos e relacións de servicio os compoñentes das Forzas Armadas empregarán o castelán, idioma oficial do Estado.
Nas actividades militares combinadas ou por necesidades técnicas poderanse empregar outros diomas.