Vocabularios:
Terminoloxía do futbol


 

Participantes no xogo


adestrador/a, s.m. (cast. entrenador): "persoa que prepara os deportistas para que manteñan a forma e disciplina". Vid. *entrenador.

adestrar, v. (cast. entrenar): "ensinar e disciplina-los deportistas para practicar unha actividade deportiva". Vid. *entrenar.

afeccionado/a, s. m. (cast. aficcionado) "persoa moi entusiasta dun equipo". Tamen se di siareiro, seguidor. Vid. *aficcionado.

* aficcionado/a: a forma correcta é afeccionado.

árbitro, s.(cast. árbitro): "persoa que nas competicións deportivas aplica o regulamento".

banco ou banquiño, s.m. (cast. banquillo): Vid. *banquillo.

* banquillo: a forma correcta é banco ou banquiño

capitán/a, s. (cast. capitán/sa): "portavoz dos xogadores dun equipo deportivo".

central, s. (cast. central): "xogador que se sitúa no centro da defensa".

centrocampista, s.m. (cast. centrocampista): "xogador que se move polo centro do campo".

defensa, s. (cast. defensa): 1. "liña defensiva de certos deportes"; 2. "nome que recibe algún xogador no futbol e noutros deportes pola súa posición e función defensiva no campo".

dianteiro/a, s. (cast. delantero): "xogador que está na primeira liña de xogo".

* entrenador: castelanismo non aceptable que debe ser substituído por adestrador

* entrenar: a forma correcta é adestrar.

extremo, s.m (cast. extremo): "xogador que se move polas bandas. No futbol ocupa un posto no ataque".

fichaxe, (a) s.f. (cast. fichaje): "voz feminina coa que se designa a inscrición dun xogador nun equipo". (Exm. O noso equipo fixo unha boa fichaxe esta tempada.)

gardameta, s. m. (cast. guardameta): tamén se di porteiro ou cancerbeiro.

* hincha: castelanismo incorrecto que debe ser substituído por siareiro, afeccionado ou seguidor.

lateral, s. (cast. lateral): "deportista ou xogador que, en diversos deportes, cobre un lado do campo de xogo".

# líbero: "italianismo que utilizamos para designa­p;lo xogador que actuando de defensa non ten unha posición fixa". A expresión defensa libre resulta máis recomendable.

# linier: é un galicismo inaceptable que se introduciu na linguaxe futbolística a través do castelán. Debe ser substituído pola expresión xuíz de liña. Vid. xuíz de liña.

masaxista, s. (cast. masajista): Vid. *maxaxista

* maxaxista: a forma correcta é masaxista.

porteiro/a, s. (cast. portero/a): tamén se di gardameta ou cancerbeiro.

preparador/a físico/a, s. e adx. (cast. preparador físico): "persoa que se encarga de prepara­p;los deportistas para que manteñan o estado físico apropiado para o deporte que practican".

siareiro/a, s. (cast. aficionado): "persoa entusiasta dun equipo". Vid. *hincha.

suplente, s. (cast. suplente): "xogador que non xoga habitualmente ou que non figura nas formacións iniciais.

xuíz/a de liña, s. (cast. juez de línea): "axudante que asesora ó árbitro dun partido desde fóra das liñas laterais do campo de xogo". Vid. #linier.


  Material    |    Campo de futbol