Lexislación:
Europea


 

Proxecto da Carta Europea das Linguas rexionais ou minoritarias aprobada polo Comité de Ministros do Consello de Europa

(22 de xuño de 1992)Parte I: Disposicións xerais

Parte II: Obxectivos e principios que se pretenden de acordo co parágrafo 1 do artigo 2

Parte III: Medidas a tomar a prol do uso das linguas rexionais ou minoritarias na vida pública, de acordo cos compromisos subscritos en virtude do parágrafo 2 do artigo 2

Parte IV: Aplicación da Carta

Parte V: Disposicións finais