Lexislación:
Europea

Proxecto da Carta Europea das Linguas rexionais ou minoritarias aprobada polo Comité de Ministros do Consello de Europa


 

Parte III


MEDIDAS A TOMAR A PROL DO USO DAS LINGUAS REXIONAIS OU MINORITARIAS NA VIDA PÚBLICA, DE ACORDO COS COMPROMISOS SUBSCRITOS EN VIRTUDE DO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO 2.

Artigos 8 e 9: Eliminación da discriminación e Ensino.

Artigo 10: Xustiza e relacións xurídicas.

Artigo 11: Autoridades administrativas e servicios públicos.

Artigo 12: Medios de comunicación.

Artigo 13: Actividades e equipamentos culturais.

Artigo 14: Vida económica e social.

Artigo 15: Intercambios transfronteirizos.


    Parte II   |   Parte IV